Ciepłe Parapety

Ważną zasadą podczas montażu stolarki, jest to, że okna powinny stać a nie wisieć. Aby ten warunek spełnić, należy w dolnej części zastosować między stolarką a murem, kliny, podkładki lub inne twarde kształtowniki, które poziomujemy a następnie stawiamy na nich okno. Po zakończeniu montażu, elementy te muszą zostać pod oknem, jako jego podpora a jednocześnie nie powinny utrudniać montażu parapetów i obróbki. I tu może pojawić się problem. Każdy pozostawiony pod oknem klin czy inny element, jest przerwą w ciągłości izolacji termicznej. Nie trzeba chyba przypominać, że może to być przyczyną powstania mostka termicznego, lub w skrajnych przypadkach nawet przewiewów i przeciekania wód opadowych. Podobnie ma się sytuacja z parapetami, które również należy oprzeć stabilnie, a co za tym idzie zastosować kliny lub inne podpory.

Na szczęście jest na to rada, CIEPŁY PARAPET. Eliminuje on wszystkie wymienione problemy, całkowicie eliminuje ryzyko powstania mostka termicznego, nie wspominając już o przewiewach. Dodatkowo ułatwia on osadzenie okna, nie wymaga montażu listew podokiennych a montaż parapetów staje się dziecinnie prosty.